Leverans inom 1-3 dgr – fri frakt över 300 kr!

Färskfoder och epilepsi

Kan färskfoder bli en del av behandlingen mot epilepsi hos våra husdjur?

Epilepsi är en hjärnsjukdom karaktärisead av en predisposition för patienten att drabbas av plötsliga attacker orsakad av kraftig eller icke synkroniserad nervcellsaktivitet i hjärnan.

 

Gammal behandlingsmetod

Sedan första hälften av 1900-talet har en så kallad ”ketogen” diet varit föremål för disskusion som del av behandling mot epilepsi hos människor. På senare tid har en sådan diet, låg på kolhydrater och hög i fett, använts inom humanmedicinen hos patienter som inte svarat tillfredsställande på medicin.

Så fungerar det

Den bakomliggande mekanismen är inte helt känd, men möjligen kan en del av de ketonkroppar som bildas vid nedbrytning av kroppens fettsyror, (acetoacetat och Beta-hydroxybutyrat) bidra till en antikonvulsant och antiepileptisk effekt.

Oavsett vad det är som gör att dieten fungerar, verkar den ha signifikanta resultat på en stor del av de patienter som fått kosten ordinerad av sin läkare.

 

Naturlig föda?

Denna ketogena diet är inte helt olik den som ett rovdjur lever på i sitt naturliga habitat. Även färskfoder utan vegetabiliska eller andra stärkelserika födoämnen hamnar under liknande kategori. Dock innehåller dessa som regel aningen mindre fett och mer protein än en ketogen kost. Men det är naturligtvis beroende på vilka bytesdjur, eller ”färskfoder” om man så vill, ett habitat erbjuder områdets rovdjurspopulation.

En sådan naturlig diet skiljer sig i flera avseenden från de ofta mycket stärkelserika foder som erbjuds våra husdjur idag.

Forskningsresultat för hund på väg?

Forskare på universitetet i Tennessee, Minnesota och North Carolina State, samt Hill´s Pet Nutrition Center undersökte huruvida en ketogen diet kan stå som behandlingsalternativ för hundar med epilepsi. Det rörde sig om en prospektiv, dubbelblind och placebokontrollerad studie.

Tyvärr genererade studien inget svar med statistisk signifikans för eller emot en ketogen diet, då antalet deltagande hundar i var grupp var för få till antal.

Färskfoder en lösning?

Med tanke på de positiva resultaten inom humanmedicinen, bör det vara rimligt att överväga färskfoder fritt från raffinerade kolhydrater som möjlig del av ett behandlingsprotokoll för hundar med epilepsi.

Om veterinärmedicinen tar sig an detta eller ej, får framtiden utvisa.

  • Patterson, EE, Munana KR, et al. Results of a ketogenic food trial for dogs with idiopathic epilepsy. JVIM 19:421:2005
  • Masina, S, Kawamura, M. et al. Purines and the Anti-Epileptic Actions of Ketogenic Diets. The Open Neuroscience Journal, 2010, 4, 58-63
  • McNally, M and Hartman, A. Ketone bodies in epilepsy. J. Neurochem, 2012, 10.1111/j.1471-4159.2012.07670.x
  • Bassel W Abou-Khalil, MD, Dietary Therapy for Epilepsy: The Advantage of Rapid Onset of Action, Epilepsy Curr. 2009 March; 9(2): 40–41. doi: 10.1111/j.1535-7511.2008.01286.x
  • Jong M Rho, MD, Substantia(ting) Ketone Body Effects on Neuronal Excitability, Epilepsy Curr. 2007 September; 7(5): 142–144. doi: 10.1111/j.1535-7511.2007.00206.x