Leverans inom 1-3 dgr – fri frakt över 300 kr!

ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

Senast ändrad 2018-01-31

----

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Sund Hund Mat Skandinavien AB, org.nr 556838-9257 (nedan benämnt “Sund Hundmat”). På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Sund Hundmat. Sund Hundmat erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorat av ditt godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, befattar du dig med våra tjänster och accepterar att vara bunden av våra villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som häri refereras och / eller görs tillgängliga via länkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller producenter av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal har du inte rätt att komma åt webbplatsen eller använda några av dess tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är ett godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella webbutiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst av webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär godkännande av dessa ändringar.

Vår butik ligger på Shopify Inc’s server. De tillhandahåller den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR VÅR WEBBUTIK

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du uppnått minst myndighetsålder i ditt hemland eller din bostadsort, eller att du har uppnått myndighetsålder i ditt hemland eller din bostadsort och du har gett oss ditt samtycke att tillåta någon person som står under ditt förmyndigande att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter eller tjänster för olagligt eller obehörigt ändamål, inte heller får du, vid användningen av våra tjänster, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller missbruk av något i villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av vilken anledning som helst, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan komma att överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassas till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt utnyttja någon del av våra tjänster, användningen av våra tjänster eller åtkomst till våra tjänster eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal används endast för förenkling och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH UPPDATERING AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga för om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast att betrakta som allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för beslut utan samråd med ytterligare, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Användning av informationen på denna webbplats görs på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, utan skyldighet att uppdatera informationen på webbplatsen. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan när som helst ändras utan föregående notis.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta våra tjänster (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående notis.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av våra tjänster.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller byte i enlighet med vår returpolicy.

Vi försöker i största möjliga mån visa korrekta färger och bilder på våra produkter i butiken. Vi kan dock inte garantera att din bildskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att, begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan  när som helst ändras utan föregående notis, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med försäljningen av någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig i de fall det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i våra tjänster kommer att rättas.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURA- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka en order som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbeställa köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller inom samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. För det fall vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi komma att meddela dig via e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka ordrar som enligt oss verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att skyndsamt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För ytterligare detaljer, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - FRIVILLIGA VERKTYG

Vi kan komma att tillhandahålla verktyg från tredje part, vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller inmatning i. Du samtycker till och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "som de är" och "i tillgängligt skick" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag. Vi är inte ansvariga för någonting relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

Ditt användande av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer. Vi kan även i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Visst innehåll, samt vissa produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredje parts webbplatser som inte har någon koppling till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller dess noggrannhet, och vi lämnar inga garantier och ansvarar inte för material från tredje part eller tredje parts webbplatser, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom denna tredje parts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, krav eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till respektive tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar  kreativa idéer, förslag, anbud, planer eller annat material, oavsett via internet, via e-post, vanlig post eller på annat sätt (kollektivt benämnt "kommentarer") godkänner du att vi, när som helst, utan begränsning får, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda sådana eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss via något medium. Vi är inte under några omständigheter skyldiga att (1) förvara några kommentarer i förtroende, (2) betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) svara på eventuella kommentarer. Vi får, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande finner vara olagligt, offensivt, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du intygar att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du intygar vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av våra tjänster eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella synpunkter du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via webbutiken regleras av vår Integritetspolicy. Vänligen läs den för ytterligare information.

AVSNITT 11 - FEL, ORIKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i våra tjänster som innehåller stavfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transporttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående notis (inklusive efter beställning) korrigera eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta order om någon information i våra tjänster eller på någon relaterad webbplats är oriktig.

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i våra tjänster eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdateringsdatum som tillämpas i våra tjänster eller på någon relaterad webbplats bör tas för att ange att all information i våra tjänster eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagligt syfte, (b) i syfte att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) för att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) för att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) för att lämna in falsk eller vilseledande information (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) för att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) för spammning, phishing, pharming, pretexting, spindling, crawling eller skrapning; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos våra tjänster eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av våra tjänster eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningssätten.

AVSNITT 13 - GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst inte avbryts, är i tid, är säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du godkänner att vi från tid till annan får ta ner tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående notis.

Du accepterar att din användning av eller oförmåga att använda våra tjänster sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "som den är" och "såsom den tillhandahålls" för din användning, utan några garantier eller villkor av något slag, antingen uttrycka eller implicerade, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska Sund Hundmat, våra styrelseledamöter, anställda, dotterbolag, agenter, uppdragstagare, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, ekonomisk, speciell, eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning inkomstbortfall, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig de är kontraktsbaserade, skadestånd (inklusive försummelse), strikt ansvar eller på annat sätt hänförliga till din användning av tjänsten eller produkter som förvärvas via tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller eventuella förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som postas, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om sådan eventualitet har aviserats. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som tillåts i lag.

AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla Sund Hundmat och dess moderbolag, dotterbolag, affiliates, delägare, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, uppdragstagare, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från något krav eller anspråk, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller för referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKILJNING

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den bestridliga delen ska anses vara avskild från dessa villkor, och bedömningen ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och förpliktelser som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal i alla avseenden.

Dessa användarvillkor är i kraft tills dess de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om vi bedömer eller misstänker att du brutit mot dessa användarvillkor, kan vi också när som helst säga upp detta avtal utan föregående notis och du förblir betalningsskyldig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning; och / eller kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avsägande av sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som vi publicerar på denna webbplats eller i relation till våra tjänster, utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr ditt användande av våra tjänster och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, andra tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utfärdat villkoren.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller tjänster ska regleras och tolkas enligt svensk lag.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Du hittar alltid den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Genom fortsatt användning av eller åtkomst till vår hemsida eller våra tjänster efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor anses du acceptera dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren skickas till oss på info@sundhundmat.se.

Sund Hund Mat Skandinavien AB
Org.nr 556838-9257
Fersens väg 9
211 42 Malmö
Sverige
Telefon: 040-122 321
info@sundhundmat.se

----