Leverans inom 1-3 dgr – fri frakt över 300 kr!

VÅR PRODUKTION

Vi ställer extremt höga krav på vår produktionsprocess – hela vägen från råvara till färdig produkt. Samma stränga krav på kvalitetskontroll, renlighet och hygien gäller som vid tillverkning av mat för människor. Därför gör vi regelbundet hygieniska och näringsmässiga analyser av våra produkter för att alltid säkerställa högsta kvalitet.

Steg 1. Råvarukontroll

Vi tar dagligen emot både färska och frysta köttråvaror från närliggande slakterier. Vid mottagningen granskas råvarorna noga, körs genom metalldetektor, och temperaturen mäts för att säkerställa att råvaran är tillräckligt nedkyld.

Steg 2. Malning

De färska och frysta råvarorna flyttas därefter till kvarnen där de olika styckdetaljerna blandas i enlighet med våra recept. Blandningen grovmals för att bibehålla tuggmotstånd och för att de olika beståndsdelarna lätt ska kunna urskiljas.

Steg 3 a. Portionering av färsblandning

Efter malningen portioneras färsen ut i produktförpackningar i vår flowpack-maskin – i detta fall i paket om 500g styck. Därefter försluts paketen i vacuum för bästa hållbarhet.

Steg 3 b. Portionering av medaljonger

Den färsblandning som ska bli medaljonger pressas genom ett rör, in i en tunn skyddsfilm, för att formas till långa cylindrar. Cylindrarna fryses därefter omedelbart i en chockfrys.

Steg 3 c. Sågning av medaljonger

Efter chockfrysningen sågas medaljongerna i jämntjocka bitar om ca 30g styck i en automatisk specialsåg. Medaljongerna är nu klara att förpackas i konsumentpåsar.

Steg 4. Etikettering

Efter vakuumförsegling förses paketen automatiskt med etiketter och skärs ut till enskilda enheter. Därefter rullar de vidare för  kontrollvägning och manuell inspektion.

Steg 5. Kontrollvägning

Efter paketering vägs de individuella paketen ett och ett för att säkerställa att de innehåller rätt mängd, samt att de inte är defekta på något sätt. 

Steg 6. Förpackning

När varorna kontrollvägts packas de i kartonger och lastas på pall för chockfrysning. Kartongerna och de mellanlägg de ligger på är anpassade för optimal luftcirkulation så att frysprocessen blir snabb och effektiv.