Leverans inom 1-3 dgr – fri frakt över 300 kr!

Veterinären om ESBL-bildande bakterier i färskfoder - detta bör du tänka på

Tips och råd kring hur du kan minska spridning av resistenta bakterier

Diskussionerna kring ESBL-bildande bakterier har gjort hundägare oroliga, och flera har hört av sig för att få råd och svar. Jag vill därför reda ut begreppen och informera om vad du bör tänka på.

Vad är ESBL och hur sprids det?

Till att börja med kan det vara bra att reda ut vad ESBL egentligen är. ESBL är inte ett smittämne (som bakterier eller virus) utan i själva verket ett enzym som bryter ner olika typer av antibiotika. Enzymerna gör att bakterier blir resistenta (dvs motståndskraftiga) mot exempelvis våra traditionella penicilliner. Man har kunnat identifiera flera olika ESBL-enzymer, och man vet numera att förmågan att producera enzymerna kan överföras mellan olika släkten av tarmbakterier (E-coli, etc).

Spridning av ESBL-bildande bakterier skiljer sig inte från hur tarmbakterier i allmänhet sprids. Det vanligaste är så klart dålig hygien, dvs att smutsiga händer och kläder för bakterier vidare från en person till en annan. Dåligt rengjorda köksredskap (bestick, skärbrädor, skålar etc) kan också bidra till spridningen.

Bild: mainstreetmeatschatt.wordpress.com

Ingen nyhet och inte specifikt för färskfoder

Det rör sig alltså om ESBL-bildande tarmbakterier, men förekomsten av dessa är inte på något vis specifikt för färskfoder. Det är snarare en bieffekt. Det är i själva verket vi människor som bidragit till problemet genom vår frikostiga användning av antibiotika inom vår egen livsmedelsindustri och sjukvård. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan hög antibiotikaanvändning och utveckling av resistens hos olika bakterier. Det går hand i hand.

Bild: www.huffingtonpost.com

Att resistenta bakterier således är vanligast i kyckling- och kalkonindustrin där antibiotika ges till alla djuren på ren rutin i förebyggande syfte, istället för som behandling av enskilt djur vid behov, är ingen nyhet utan väl känt.

Intensivuppfödning av kyckling. (Bild: "Florida chicken house" by Larry Rana - USDA. Licensed under Public Domain via Commons.)

Även grisindundustrin är föremål för liknande problem (MRSA). Det kan vara något att fundera på när man ser högarna av överbliven julskinka i butikerna som reas ut veckorna efter jul, eller när man sträcker sig efter den allra billigaste påsen kycklingfilé i frysdisken.

Intensivuppfödning av gris.

Så vad ska jag göra? Kan jag fortsätta ge färskfoder till min hund?

En undersökning mellan 2009 och 2012 visade att 44% av svensk kyckling bär på resistenta bakterier. Ett färre antal i danskimporterad kyckling (15%), och högre från övriga EU ( 61%).

Det är således nästan oundvikligt att kycklingen du köper till dig själv i livsmedelsbutiken förr eller senare bär på resistenta bakterier. Dessa bakterier dör dock av uppvärmningen när du tillagar kycklingen ordentligt. Att denna typ av bakterier skulle förekomma i färskfoder innehållande kyckling var i princip väntat redan innan SVAs (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) studie ens påbörjats. Studien som gjordes på uppdrag av Jordbruksverket var dock inte avsedd att fungera som någon “varning” för färskfoder som media tyvärr fått det att låta som. Det rör sig snarare om en påminnelse om att det är viktigt att hålla god hygien när du hanterar rå kyckling (sunt förnuft), samt att det kan vara lämpligt att undvika exempelvis rå kyckling till din hund eller katt om den själv går på just antibiotikabehandling.

Ja, du kan alltså fortsätta ge din hund färskfoder precis som vanligt, då det är det i särklass hälsosammaste alternativet, men var noga med hygienen. Samma regler gäller vid hantering av färskfoder (eller annan fodertyp för den delen) till din hund eller katt som när du hanterar färskt kött till dig själv.

Färskfoder är det i särklass hälsosammaste alternativet för din hund eller katt.

Men vi bör kanske alla fundera en extra gång över vilken köttråvara vi väljer, och på vilket sätt det djuret fötts upp om vi vill undvika att bidra till en fortsatt utveckling av resistenta bakterier.

Välj bort intensivuppfödda djurslag - för vår och våra husdjurs hälsa

För att enskilda djur inom jordbruket skall hållas friska och glada, och således inte behöva rutinmatas med antibiotika i förebyggande syfte, behövs både individuellt utrymme och utevistelse (god ventilation). Men sådan uppfödning är självklart dyrare för bonden, jämfört med intensivuppfödning där man tränger in så många djur som möjligt på så liten yta som möjligt.

Frigående djur mår bättre.

Det är bland annat vi konsumenter och vår strävan efter billigare varor i livsmedelsbutiken som gör att industrin väljer den billigaste vägen, med kostnadseffektiv industriuppfödning som följd. Detta i sin tur kräver då tyvärr antibiotika i förebyggande syfte, vilket i sin tur ökar risken för utvecklandet av resistenta bakterier, vilket i slutändan gör att vårt eget antibiotika slutar fungera och vi riskerar att inte överleva ens de enklaste sjukdomar som vi förr kunde bota med en veckas penicillinkur.

Så tänk gärna till en extra gång när du står vid frysdisken och funderar på att ta den där produkten som är några kronor billigare. Är det verkligen värt det? Vi kan alla göra något, och att förändra våra konsumtionsvanor kan bidra till en sundare djurhållning och mindre bruk av antibiotika.

Övriga tips för att undvika spridning av ESBL-bildande bakterier:

  1. Tvätta händerna efter toalettbesök.
  2. Tvätta händerna när du lagat mat. Särskilt viktigt är det om du hanterat färsk kyckling eller kalkon.
  3. Rengör alltid köksredskap efter användning.
  4. Håll färskt kött (i synnerhet kyckling och kalkon) väl åtskilt från andra livsmedel i din kyl. Du kan t ex förvara dem i plastförpackningar tills dess att du tillagar dem.
  5. Använd handsprit före och efter ett eventuellt sjukhusbesök.
  6. Ge inte hunden rå kyckling eller kalkon då den går på antibiotika.
  7. Tvätta alltid händerna när du plockat upp efter din hund.
  8. Hantera alltid foder, oavsett vilken typ, med hygien i åtanke.
  9. Fåglar som i andra länder kommit i kontakt med restavfall från sjukhus med dåliga hygienrutiner kan ha fått i sig resistenta bakterier (bl.a. Indien, Nigeria och Södra Kina), och därför har dessa bakterier påvisats i spillning hos fåglarna i fråga. Detta kan vara bra att tänka på när du tvättar din hund om den rullat sig i fågelspillning.